Demokrati, jämställdhet och integration - Svensk Fotboll

16 Nov 2018 05:59

Svenska Fotbollförbundets uppgift är att skapa förutsättningar för alla våra distrikt, föreningar och att alla våra spelare blir så bra som möjligt.
Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. Under 2019 kommer förbundet visa en film i sina utbildningar för att visa hur man kan arbeta i förebyggande syfte för demokrati, jämställdhet och integration inom svensk fotboll.
Här är ett klipp från filmen som visar några av de utmaningar vi har idag inom fotbollen.

Read more