SvFF: Magnus Forssblad om internationellt utbyte på det fotbollsmedicinska området

05 Feb 2016 07:580

Magnus Forssblad, ordförande i SvFF:s medicinska kommitté, om vikten av internationell representation även på det medicinska området och vad svensk fotboll kan både bidra med och ta del av i ett sådant kunskapsutbyte.

Intervju gjord i samband med SvFF:s fotbollsmedicinska konferens 2016.

Read more