SvFF Mål och strategi 2013-2017

03 Dec 2012 06:440

Strategiarbetet inleddes vid ordförandekonferensen sommaren 2012 och har under hösten löpt vidare med rådslag runt om i landet. En film om processen hitintills och vad som väntar framöver.

Read more