Alla är olika - olika är bra: uppladdning inför match

24 Nov 2016 10:34

Uppladdningen inför match är lika viktig oavsett vem du är, om du är landslagsspelare eller knatte spelar ingen roll. För en inkluderande fotboll har vi under initiativet Alla är olika - olika är bra tagit fram den här filmen tillsammans med Svenska Spel. #allaärolikaolikaärbra

Read more