Vimmerby IF

12 Jul 2016 22:00

FAKTA - så här jobbar Vimmerby IF

VIF bedriver i projektform eftermiddagsverksamhet i klubblokalen, varje tisdags- och torsdagseftermiddag. Verksamheten riktar sig till mellanstadiet och föreningen bjuder på mellanmål, läxläsning och fotbollsträning. 40-60 deltagare varje gång.
Läsförståelseprojekt tillsammans med biblioteket och projektet RELÄ, riktar sig både mot mellanstadieelever och ensamkommande ungdomar.

VIF har sedan flera år tillbaka ett Fotboll-För-Alla-lag, en möjlighet för funktionshindrade att träna, umgås och spela matcher.

VIF bedriver ett aktivt integrationsarbete med bl.a. medel från Allmänna Arvsfonden, Regionförbundet och Länsstyrelsen.
2014 tilldelades VIF 1 miljon kronor från Ansgariusstiftelsen tack vare sitt integrationsarbete. Pengarna ska delas ut till studieintresserade utrikesfödda ungdomar enligt gåvobrevet.

VIF tilldelades klubben 2010 Gunnar Nordahl-stipendiet.
Barn och ungdomsverksamheten utgår från Fotbollens Spela, lek och Lär. Glädje, utveckling och gemenskap är ledstjärnor i en verksamhet som följer SvFF spelarutbildningsplan och rekommendationer för tränarutbildningen.

Vimmerby IF skapar föreningsinflytande för barn och ungdomar genom att minst två gånger om året ha lagmöten, där sedan representanter för varje lag går på Ungdomsråd.

Read more